Cena balíka produktových fotografií závisí od viacerých aspektov:

  • množstvo výsledných editovaných fotografií
  • fotenie na e-shop (plátno) alebo formou reportáže (foto na soc.siete)
  • fotenie biznis portétov na firme (prevádzke) alebo v ateliéri
  • celková náročnosť scény na fotenie

CENA za jednu editovanú produktovú fotografiu je v rozmedzí 3€ až 20€/1ks

Pre kalkuláciu mi pokojne napíšte (čo sa bude fotiť, koľko kusov, koľko výsledných fotografií očakávate, miesto fotenia, druh fotografií … )